شماره مجوز: 1301550312311
قیمت یک روز : 4,200,000 تومان 5,500,000 تومان
ودیعه: 15,000,000 تومان نقدی یا چک به ارزش مبلغ خودرو
اطلاعات رزرو:
حداقل مدت اجاره : 2 روز
قیمت اجاره برای 1 روز تومان 5,500,000
تخفیف: تومان 1,300,000
قیمت نهایی: تومان 4,200,000
ودیعه: 15,000,000 تومان نقدی یا چک به ارزش مبلغ خودرو
* داشتن گواهینامه معتبر جهت تحویل خودرو الزامیست.
* رزرو این خودرو به منزله پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات رنتیفا میباشد.
اگر کد تخفیف دارید در این قسمت وارد کنید
پیش پرداخت رزرو: 700,000 تومان