شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 5 میلیون تومان

اجاره خودرو در آنکارا ترکیه

اجاره خودرو در آنکارا ترکیه، اجاره خودرو در آنکارا بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل خودرو در آنکارا در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهپژو2008

2023
اجاره پژو 2008
قیمت 1 روز : (85 دلار)

5,015,000 تومان

قیمت روزانه
7 تا 13 روز: 5,015,000
14 تا 20 روز: 4,720,000
  • اتوماتیک
  • دیزل
  • 5 نفره
  • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در آنکارا
کد شرکت: 1174 | کد خودرو: 1213