شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 5 میلیون تومان

اجاره ماشین در تهران | اجاره خودرو تهران با ارزانترین قیمت

اجاره ماشین در تهران، اجاره خودرو در تهران با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در تهران با مجوز رنت.

اجارهسمندLX

2020
اجاره سمند LX
قیمت 1 روز :

1,500,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 1,500,000
 • دنده ای
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در فرودگاه
در تهران
کد شرکت: 1150 | کد خودرو: 1749

اجارههیوندایسوناتا

2012
اجاره هیوندای سوناتا
قیمت 1 روز :

5,000,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 5,000,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در فرودگاه
در تهران
کد شرکت: 1086 | کد خودرو: 865

اجارهکیااسپورتیج

2011
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز : 3,500,000 تومان

3,250,000 تومان

قیمت روزانه
5 روز به بالا 3,250,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در فرودگاه
در تهران
کد شرکت: 1150 | کد خودرو: 1094

اجارهپژو206 SD

1395
اجاره پژو 206 SD
قیمت 1 روز :

1,250,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 1,250,000
 • دنده ای
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در فرودگاه
در تهران
کد شرکت: 1150 | کد خودرو: 1099

اجارهپژوپارس

1401
اجاره پژو پارس
قیمت 1 روز :

1,500,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 1,500,000
 • دنده ای
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در فرودگاه
در تهران
کد شرکت: 1150 | کد خودرو: 944