شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 5 میلیون تومان

اجاره ماشین در تهران | اجاره خودرو تهران با ارزانترین قیمت

اجاره ماشین در تهران، اجاره خودرو در تهران با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در تهران با مجوز رنت.

اجارهپژو206 SD

1395
اجاره پژو 206 SD
قیمت 1 روز :

1,000,000 تومان

قیمت روزانه
4 تا 13 روز: 1,000,000
14 تا 20 روز: 950,000
 • دنده ای
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
در تهران
کد شرکت: 1150 | کد خودرو: 1099

اجارهتویوتاپرادو چهار در

2020
اجاره تویوتا پرادو چهار در
قیمت 1 روز :

5,000,000 تومان

قیمت روزانه
4 تا 13 روز: 5,000,000
14 تا 20 روز: 4,750,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 2 چمدان
در تهران
کد شرکت: 1150 | کد خودرو: 1095

اجارهکیااسپورتیج

2014
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز : 3,000,000 تومان

2,500,000 تومان

قیمت روزانه
5 تا 13 روز: 2,500,000
14 تا 20 روز: 2,375,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
در تهران
کد شرکت: 1150 | کد خودرو: 1094

اجارهنیسانماکسیما

2010
اجاره نیسان ماکسیما
قیمت 1 روز :

1,750,000 تومان

قیمت روزانه
4 تا 13 روز: 1,750,000
14 تا 20 روز: 1,662,500
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
در تهران
کد شرکت: 1150 | کد خودرو: 1029

اجارهرنوساندرو

2016
اجاره رنو ساندرو
قیمت 1 روز : 2,100,000 تومان

2,000,000 تومان

قیمت روزانه
2 تا 13 روز: 2,000,000
14 تا 20 روز: 1,900,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
در تهران
کد شرکت: 1150 | کد خودرو: 985

اجارهپژوپارس

1401
اجاره پژو پارس
قیمت 1 روز :

1,250,000 تومان

قیمت روزانه
4 تا 13 روز: 1,250,000
14 تا 20 روز: 1,187,500
 • دنده ای
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
در تهران
کد شرکت: 1150 | کد خودرو: 882

اجارههیوندایسوناتا

2012
اجاره هیوندای سوناتا
قیمت 1 روز :

4,500,000 تومان

قیمت روزانه
7 روز به بالا 4,500,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در تهران
کد شرکت: 1086 | کد خودرو: 865

اجارهپژوپارس

1401
اجاره پژو پارس
قیمت 1 روز :

1,062,500 تومان

قیمت روزانه
4 تا 13 روز: 1,062,500
14 تا 20 روز: 1,009,375
 • دنده ای
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
در تهران
کد شرکت: 1150 | کد خودرو: 944