شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 25 میلیون تومان

اجاره خودرو در مشهد ایران

اجاره خودرو در مشهد ایران، اجاره خودرو در مشهد بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل خودرو در مشهد در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهپژو207

1401
اجاره پژو 207
 • دنده ای
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مشهد
کد شرکت: 1088 | کد خودرو: 1073

اجارهراناپلاس

1401
اجاره رانا پلاس
 • دنده ای
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مشهد
کد شرکت: 1088 | کد خودرو: 1067

اجارهپژوپارس

1401
اجاره پژو پارس
 • دنده ای
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مشهد
کد شرکت: 1088 | کد خودرو: 1328

اجارهرنوتالیسمان

2017
اجاره رنو تالیسمان
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مشهد
کد شرکت: 1088 | کد خودرو: 1055

اجارهب ام وسری 5 سدان

2015
اجاره ب ام و سری 5 سدان
قیمت 1 روز :

8,000,000 تومان

قیمت روزانه
5 روز به بالا 8,000,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مشهد
کد شرکت: 1088 | کد خودرو: 1049

اجارهبنزکلاس S

2013
اجاره بنز کلاس S
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مشهد
کد شرکت: 1088 | کد خودرو: 566

اجارههیوندایسوناتا

2014
اجاره هیوندای سوناتا
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مشهد
کد شرکت: 1088 | کد خودرو: 576

اجارههیوندایسوناتا

2014
اجاره هیوندای سوناتا
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مشهد
کد شرکت: 1088 | کد خودرو: 1062

اجارهب ام وسری 7کروک

2017
اجاره ب ام و سری 7 کروک
قیمت 1 روز :

25,000,000 تومان

قیمت روزانه
5 روز به بالا 25,000,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مشهد
کد شرکت: 1088 | کد خودرو: 1048

اجارهجکS5

2022
اجاره جک S5
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مشهد
کد شرکت: 1088 | کد خودرو: 1061