شماره مجوز: 1301550312311

اجاره ماشین در کیش - اجاره خودرو کیش

اجاره ماشین در کیش بدون نیاز به چک با قیمت ارزان ، اجاره خودرو کیش و رنت انواع خودرو اقتصادی با تخفیف کرایه ماشین در کیش، تحویل رایگان فرودگاه و هتل، رزرو کاملا آنلاین

اجارهکیااسپورتیج

2018
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز :

1,850,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1063 | کد خودرو: 330

اجارهکیااپتیما

2018
اجاره کیا اپتیما
قیمت 1 روز :

1,800,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1063 | کد خودرو: 326

اجارهمزدا6

2015
اجاره مزدا 6
قیمت 1 روز :

1,650,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 6 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1063 | کد خودرو: 333

اجارههیوندایسانتافه (ix45)

2016
اجاره هیوندای سانتافه (ix45)
قیمت 1 روز :

2,150,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1063 | کد خودرو: 332

اجارهفوردموستانگکروک

2016
اجاره فورد موستانگ کروک
قیمت 1 روز : 5,000,000 تومان

4,000,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 153

اجارهکیااسپورتیج

2018
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز :

2,200,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 658

اجارهبنزکلاس E

2013
اجاره بنز کلاس E
قیمت 1 روز :

6,500,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 737

اجارهدوجچارجر

2014
اجاره دوج چارجر
قیمت 1 روز :

3,800,000 تومان

 • -
 • -
 • - نفره
 • - چمدان
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 151

اجارهکیااسپورتیج

2018
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز :

2,100,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 195

اجارهفوردموستانگ

2016
اجاره فورد موستانگ
قیمت 1 روز :

3,550,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 155