شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 9.6 میلیون تومان

اجاره ماشین در قطر، اجاره خودرو دوحه

اجاره خودرو در قطر از طریق پلتفرم رنتیفا به صورت کاملا آنلاین امکان پذیر است. شما هنگام رزرو خودرو میتوانید محل تحویل را در فرودگاه یا هتل انتخاب کنید.

اجارهتویوتالندکروز چهار در

2020
اجاره تویوتا لندکروز چهار در
قیمت 1 روز : (600 ریال قطر)

9,600,000 تومان

قیمت روزانه
2 تا 13 روز: 9,600,000
14 تا 27 روز: 9,120,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 4 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در دوحه
کد شرکت: 1200 | کد خودرو: 1330

اجارهشورولتکاپتیوا

2023
اجاره شورولت کاپتیوا
قیمت 1 روز : (270 ریال قطر)

4,320,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 13 روز: 4,320,000
14 تا 27 روز: 4,096,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در دوحه
کد شرکت: 1200 | کد خودرو: 1299

اجارهام جیRX5

2020
اجاره ام جی RX5
قیمت 1 روز : (230 ریال قطر)

3,680,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 13 روز: 3,680,000
14 تا 27 روز: 3,488,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در دوحه
کد شرکت: 1200 | کد خودرو: 1388

اجارهآئودیQ7

2020
اجاره آئودی Q7
قیمت 1 روز : (550 ریال قطر)

8,800,000 تومان

قیمت روزانه
2 تا 13 روز: 8,800,000
14 تا 27 روز: 8,352,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 4 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در دوحه
کد شرکت: 1200 | کد خودرو: 1329

اجاره ماشین در قطر از رنتیفا چندین مزیت دارد. برخی از این مزایا عبارتند از: