شماره مجوز: 1301550312311

اجاره ماشین در آنتالیا

اجاره ماشین در آنتالیا، اجاره ماشین در آنتالیا بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در آنتالیا در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت. هم روزانه هم ماهانه امکان رزرو در رنتیفا وجود دارد.

فیات اگیا دنده ای (دیزل)

2020
فیات اگیا دنده ای (دیزل)  2020
قیمت 1 روز :

تومان 2,200,000

 • دنده ای
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
در آنتالیا
کد شرکت: 1110 | کد خودرو: 743

رنو کلیو اتومات (دیزل)

2022
رنو کلیو اتومات (دیزل)  2022
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
بدون ودیعه
در آنتالیا
کد شرکت: 1110 | کد خودرو: 744

رنو کلیو دنده ای (بنزینی)

2023
رنو کلیو دنده ای (بنزینی)  2023
 • دنده ای
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
بدون ودیعه
در آنتالیا
کد شرکت: 1110 | کد خودرو: 745

داچیا ساندرو استپ وی

2021
داچیا ساندرو استپ وی  2021
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون ودیعه
در آنتالیا
کد شرکت: 1110 | کد خودرو: 749

تویوتا کرولا

2022
تویوتا کرولا  2022
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
بدون ودیعه
در آنتالیا
کد شرکت: 1110 | کد خودرو: 748

رنو تالیانت اتومات (دیزل)

2022
رنو تالیانت اتومات (دیزل)  2022
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
بدون ودیعه
در آنتالیا
کد شرکت: 1110 | کد خودرو: 746

رنو مگان اتومات (دیزل)

2021
رنو مگان اتومات (دیزل)  2021
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
بدون ودیعه
در آنتالیا
کد شرکت: 1110 | کد خودرو: 747