شماره مجوز: 1301550312311

اجاره ماشین در مسقط

اجاره ماشین در مسقط، اجاره ماشین در مسقط بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در مسقط در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت. هم روزانه هم ماهانه امکان رزرو در رنتیفا وجود دارد.

هیوندای اکسنت

2023
هیوندای اکسنت  2023
قیمت 1 روز :

تومان 2,000,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
در مسقط
کد شرکت: 1121 | کد خودرو: 771

جنسیس G80

2023
جنسیس G80  2023
قیمت 1 روز :

تومان 12,000,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول رایگان
در مسقط
کد شرکت: 1121 | کد خودرو: 779

هیوندای النترا

2023
هیوندای النترا  2023
قیمت 1 روز :

تومان 2,400,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مسقط
کد شرکت: 1121 | کد خودرو: 770

نیسان ایکس تریل

2023
نیسان ایکس تریل  2023
قیمت 1 روز :

تومان 4,200,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
در مسقط
کد شرکت: 1121 | کد خودرو: 775

نیسان سانی

2023
نیسان سانی  2023
قیمت 1 روز :

تومان 1,900,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
در مسقط
کد شرکت: 1121 | کد خودرو: 777

هیوندای کونا

2022
هیوندای کونا  2022
قیمت 1 روز :

تومان 3,000,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در مسقط
کد شرکت: 1121 | کد خودرو: 769

هوندا HR-V

2022
هوندا HR-V  2022
قیمت 1 روز : تومان 3,000,000

تومان 2,900,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
در مسقط
کد شرکت: 1121 | کد خودرو: 778

نیسان پاترول چهار در

2022
نیسان پاترول چهار در  2022
قیمت 1 روز :

تومان 9,000,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 4 چمدان
بیمه فول رایگان
در مسقط
کد شرکت: 1121 | کد خودرو: 774

جیپ چروکی

2022
جیپ چروکی  2022
قیمت 1 روز :

تومان 10,000,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 4 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مسقط
کد شرکت: 1121 | کد خودرو: 765

هوندا سیتی

2020
هوندا سیتی  2020
قیمت 1 روز :

تومان 2,000,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
در مسقط
کد شرکت: 1121 | کد خودرو: 764