شماره مجوز: 1301550312311

اجاره ماشین در مسقط عمان و فرودگاه با ارزانترین قیمت

اجاره ماشین در مسقط و اجاره خودرو در کشور عمان با ارزانترین قیمت و بهترین خدمات رنت . رنتیفا دارای مجوز کرایه خودرو و اینماد و بیشترین ناوگان ماشیه اجاره ای در مسقط میباشد.