شماره مجوز: 1301550312311

قوانین و مقررات اجاره خودرو

رنتیفا با تجمیع شرکت های اجاره خودرو در شهرهای مختلف امکان اجاره مستقیم خودرو از شرکت های اجاره خودرو را برای کاربران خود فراهم کرده است. از طریق صفحه رزرو هر خودرو میتوانید براحتی نسبت به ثبت درخواست رزرو اقدام کنید و منتظر تایید رزرو جهت پرداخت پیش پرداخت و نهایی کردن رزرو شوید. هنگام تحویل خودرو قرارداد بین اجاره کننده و اجاره دهنده منعقد میگردد.


بیمه: در شهرهای مختلف شرایط بیمه متفاوت است. اما به طور کلی در صورتیکه در مدت اجاره، خسارتی توسط اجاره کننده به خودرو وارد شده باشد اگر این خسارت توسط بیمه پرداخت نگردد یا بخشی از آن پرداخت گردد، تامین و پرداخت الباقی خسارت به عهده اجاره کننده میباشد. ترسیم کروکی توسط پلیس برای استفاده از خدمات بیمه الزامی است.


حدود مسئولیت: رنتیفا پلتفرم اشتراک گذاری اجاره وسایط نقلیه است که اجاره دهنده و اجاره کننده را به صورت مستقیم به هم متصل میکند. لذا مسولیت رنتیفا رزرو خودرو بر اساس اطلاعاتی که مشتری ثبت میکند می‌باشد و رزرو پس از پرداخت مبلغ پیش پرداخت نهایی میگردد.


کنسلی: واریز پیش پرداخت داخل سامانه به منزله رزرو قطعی بوده و در صورت انصراف و کنسل کردن رزرو ، مبلغ پرداخت شده قابل عودت نمیباشد.


خودروی جایگزین: در صورتیکه خودروی رزرو شده به هر دلیلی موجود نباشد رنتیفا تلاش میکند خودروی همرده در همان کلاس و رده قیمتی جایگزین کند ، در غیر اینصورت مبلغ پیش پرداخت به مشتری عودت میگردد.


بنزین: به طور کلی هزینه بنزین به عهده مشتری می‌باشد و لازم است به همان میزان که هنگام تحویل خودرو بنزین در باک موجود است ، عودت داده شود. در غیر این صورت هزینه بنزین دریافت میشود.


هزینه پارکینگ: هزینه پارکینگ به عهده مشتری می‌باشد. حتی در مواردی که هزینه تحویل رایگان است در صورتیکه هزینه پارکینگ پرداخت گردد به عهده مشتری می‌باشد.

 

تمدید

جهت تمدید خودرو میتوانید از طریق دکمه تمدید که در صفحه رزرو های من وجود دارد درخواست دهید. در صورت تایید و پرداخت مبلغ مربوطه ، تمدید انجام خواهد شد.