شماره مجوز: 1301550312311

اجاره ماشین در ازمیر

اجاره ماشین در ازمیر، اجاره ماشین در ازمیر بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در ازمیر در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت. هم روزانه هم ماهانه امکان رزرو در رنتیفا وجود دارد.

فورد کاستوم

2020
فورد کاستوم  2020
قیمت 1 روز :

تومان 5,500,000

 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 9 نفره
 • 6 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
بیمه فول رایگان
در ازمیر
کد شرکت: 1010 | کد خودرو: 493

رنو مگان

2020
رنو مگان  2020
قیمت 1 روز : تومان 2,000,000

تومان 1,900,000

 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
بدون ودیعه
در ازمیر
کد شرکت: 1010 | کد خودرو: 489

رنو تالیانت اتومات (دیزل)

2020
رنو تالیانت اتومات (دیزل)  2020
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
بدون ودیعه
در ازمیر
کد شرکت: 1010 | کد خودرو: 732

فورد کوگا

2020
فورد کوگا  2020
قیمت 1 روز : تومان 3,500,000

تومان 3,400,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
در ازمیر
کد شرکت: 1010 | کد خودرو: 486

داچیا ساندرو

2021
داچیا ساندرو  2021
قیمت 1 روز : تومان 2,500,000

تومان 2,400,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
در ازمیر
کد شرکت: 1010 | کد خودرو: 488

رنو کلیو 5

2020
رنو کلیو 5  2020
قیمت 1 روز :

تومان 2,100,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
در ازمیر
کد شرکت: 1010 | کد خودرو: 490

سیتروئن C3

2020
سیتروئن C3  2020
قیمت 1 روز :

تومان 2,200,000

 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
در ازمیر
کد شرکت: 1010 | کد خودرو: 487

فیات دوبلو

2020
فیات دوبلو  2020
قیمت 1 روز :

تومان 2,200,000

 • دنده ای
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
در ازمیر
کد شرکت: 1010 | کد خودرو: 492