شماره مجوز: 1301550312311

اجاره ماشین در دبی

اجاره ماشین در دبی، اجاره ماشین در دبی بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در دبی در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت. هم روزانه هم ماهانه امکان رزرو در رنتیفا وجود دارد.

کیا ریو سدان

2022
کیا ریو سدان  2022
قیمت 1 روز :

تومان 2,200,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
بیمه فول رایگان
در دبی
کد شرکت: 1096 | کد خودرو: 696

کیا پگاس

2020
کیا پگاس  2020
قیمت 1 روز : تومان 2,000,000

تومان 1,950,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
بیمه فول رایگان
در دبی
کد شرکت: 1096 | کد خودرو: 694

سوزوکی دیزایر

2022
سوزوکی دیزایر  2022
قیمت 1 روز : تومان 1,900,000

تومان 1,800,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در دبی
کد شرکت: 1096 | کد خودرو: 673

هیوندای اکسنت

2020
هیوندای اکسنت  2020
قیمت 1 روز :

تومان 2,100,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در دبی
کد شرکت: 1096 | کد خودرو: 679

کیا پیکانتو

2022
کیا پیکانتو  2022
قیمت 1 روز :

تومان 1,750,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 1 چمدان
در دبی
کد شرکت: 1096 | کد خودرو: 620

سوزوکی ارتیگا

2023
سوزوکی ارتیگا  2023
قیمت 1 روز : تومان 3,200,000

تومان 3,000,000

 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 7 نفره
 • 3 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در دبی
کد شرکت: 1096 | کد خودرو: 728

تویوتا راش

2023
تویوتا راش  2023
قیمت 1 روز : تومان 3,300,000

تومان 3,200,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 3 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در دبی
کد شرکت: 1096 | کد خودرو: 711

سوزوکی سوئیفت

2023
سوزوکی سوئیفت  2023
قیمت 1 روز : تومان 1,850,000

تومان 1,750,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در دبی
کد شرکت: 1096 | کد خودرو: 740

نیسان سنترا

2019
نیسان سنترا  2019
قیمت 1 روز : تومان 2,150,000

تومان 2,100,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در دبی
کد شرکت: 1096 | کد خودرو: 678

کیا پگاس

2023
کیا پگاس  2023
قیمت 1 روز :

تومان 2,100,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در دبی
کد شرکت: 1096 | کد خودرو: 670