شماره مجوز: 1301550312311
قیمت 0 روز : 0 تومان
ودیعه: 10,000,000 تومان نقدی یا چک به ارزش مبلغ خودرو
اطلاعات رزرو:
حداقل مدت اجاره : 2 روز
این خودرو در این بازه زمانی موجود نیست، با تغییر تاریخ تحویل از بازه های فعال مطلع شوید.
توضیحات

ماشین ۷ نفره است و دارای سه ردیف صندلی و جادار میباشد.

پیش پرداخت رزرو: 0 تومان