شماره مجوز: 1301550312311

اجاره ماشین

اجاره ماشین ، اجاره ماشین بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارههیوندایاکسنت بلو اتومات (دیزل)

2019
اجاره هیوندای اکسنت بلو اتومات (دیزل)
قیمت 1 روز : 2,775,000 تومان

2,497,500 تومان

( 1,350 لیر )
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 784

اجارهدوجچارجر

2014
اجاره دوج چارجر
قیمت 1 روز :

3,700,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1105 | کد خودرو: 708

اجارهشورلتکاماروکروک

2016
اجاره شورلت کامارو کروک
قیمت 1 روز :

3,800,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
در کیش
کد شرکت: 1105 | کد خودرو: 707

اجارهکیااسپورتیج

2017
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز :

1,880,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 205

اجارهکیااسپورتیج

2016
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز :

1,880,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 206

اجارهفوردموستانگکروک

2013
اجاره فورد موستانگ کروک
قیمت 1 روز :

3,350,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 214

اجارهکیااسپورتیج

2018
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز :

1,880,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 204

اجارهکیااپتیما

2018
اجاره کیا اپتیما
قیمت 1 روز :

1,880,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 442

اجارهمزدا6

2014
اجاره مزدا 6
قیمت 1 روز :

1,630,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 209

اجارههیوندایسانتافه (ix45)

2016
اجاره هیوندای سانتافه (ix45)
قیمت 1 روز :

2,250,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 374