شماره مجوز: 1301550312311
قیمت یک روز : 1,650,000 تومان
ودیعه: 10,000,000 تومان نقدی یا چک به ارزش مبلغ خودرو
اطلاعات رزرو:
حداقل مدت اجاره : 2 روز
قیمت اجاره برای 1 روز تومان 1,650,000
قیمت نهایی: تومان 1,650,000
ودیعه: 10,000,000 تومان نقدی یا چک به ارزش مبلغ خودرو
* داشتن گواهینامه معتبر جهت تحویل خودرو الزامیست.
* رزرو این خودرو به منزله پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات رنتیفا میباشد.
اگر کد تخفیف دارید در این قسمت وارد کنید
توضیحات

ماشین ۷ نفره است و دارای سه ردیف صندلی و جادار میباشد.

پیش پرداخت رزرو: 350,000 تومان