شماره مجوز: 1301550312311
  • اتوماتیک
  • بنزین
  • 5 نفره
  • 2 چمدان
قیمت یک روز : 2,200,000 تومان
تحویل رایگان در محل
اطلاعات رزرو:
قیمت اجاره برای 1 روز تومان 2,200,000
قیمت نهایی: تومان 2,200,000
* ودیعه 10,000,000 تومان یا چک به ارزش خودرو
* داشتن گواهینامه معتبر جهت تحویل خودرو الزامیست.
* رزرو این خودرو به منزله پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات رنتیفا میباشد.
اگر کد تخفیف دارید در این قسمت وارد کنید