شماره مجوز: 1301550312311

اجاره ماشین

اجاره ماشین ، اجاره ماشین بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت. هم روزانه هم ماهانه امکان رزرو در رنتیفا وجود دارد.

شورلت کامارو کروک

2016
شورلت کامارو کروک 2016
قیمت 1 روز :

تومان 5,000,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
در کیش
کد شرکت: 1105 | کد خودرو: 707

شورلت کامارو کروک

2016
شورلت کامارو کروک 2016
قیمت 1 روز :

تومان 5,000,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 2 چمدان
در کیش
کد شرکت: 1070 | کد خودرو: 391

شورلت کامارو کروک

2014
شورلت کامارو کروک 2014
قیمت 1 روز :

تومان 4,800,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1107 | کد خودرو: 797

شورلت کامارو کروک

2016
شورلت کامارو کروک 2016
قیمت 1 روز :

تومان 5,500,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1107 | کد خودرو: 798

فورد موستانگ کروک

2013
فورد موستانگ کروک 2013
قیمت 1 روز : تومان 4,500,000

تومان 3,800,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 214

فورد موستانگ کروک

2016
فورد موستانگ کروک 2016
قیمت 1 روز :

تومان 5,500,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 153

فورد موستانگ کروک

2014
فورد موستانگ کروک 2014
قیمت 1 روز : تومان 4,500,000

تومان 4,000,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1070 | کد خودرو: 392

فورد موستانگ کروک

2014
فورد موستانگ کروک 2014
قیمت 1 روز :

تومان 3,800,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1063 | کد خودرو: 485

شورلت کامارو کروک

2016
شورلت کامارو کروک 2016
قیمت 1 روز :

تومان 4,800,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1098 | کد خودرو: 655

شورلت کامارو کروک

2016
شورلت کامارو کروک 2016
قیمت 1 روز :

تومان 4,300,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 152