شماره مجوز: 1301550312311

اجاره ماشین

اجاره ماشین ، اجاره ماشین بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت. هم روزانه هم ماهانه امکان رزرو در رنتیفا وجود دارد.

دوج چلنجر

2015
دوج چلنجر  2015
قیمت 1 روز :

تومان 6,500,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1107 | کد خودرو: 800

دوج چارجر

2014
دوج چارجر  2014
قیمت 1 روز :

تومان 3,800,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1107 | کد خودرو: 799

شورلت کامارو کروک

2016
شورلت کامارو کروک 2016
قیمت 1 روز :

تومان 5,000,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 2 چمدان
در کیش
کد شرکت: 1070 | کد خودرو: 391

شورلت کامارو کروک

2014
شورلت کامارو کروک 2014
قیمت 1 روز :

تومان 4,800,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1107 | کد خودرو: 797

شورلت کامارو کروک

2016
شورلت کامارو کروک 2016
قیمت 1 روز :

تومان 5,500,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1107 | کد خودرو: 798

فورد موستانگ کروک

2013
فورد موستانگ کروک 2013
قیمت 1 روز : تومان 4,500,000

تومان 3,800,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 214

فورد موستانگ کروک

2016
فورد موستانگ کروک 2016
قیمت 1 روز :

تومان 5,500,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 153

فورد موستانگ کروک

2014
فورد موستانگ کروک 2014
قیمت 1 روز : تومان 4,500,000

تومان 4,000,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1070 | کد خودرو: 392

فورد موستانگ کروک

2014
فورد موستانگ کروک 2014
قیمت 1 روز :

تومان 3,800,000

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1063 | کد خودرو: 485

فورد کاستوم

2020
فورد کاستوم  2020
قیمت 1 روز :

تومان 5,500,000

 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 9 نفره
 • 6 چمدان
تخفیف اجاره ماهانه
بیمه فول رایگان
در ازمیر
کد شرکت: 1010 | کد خودرو: 493