شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 7.5 میلیون تومان

اجاره ماشین در شیراز ایران

اجاره ماشین در شیراز ایران، اجاره ماشین در شیراز بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در شیراز در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهتویوتاپرادو چهار در

2008
اجاره تویوتا پرادو چهار در
قیمت 1 روز :

6,250,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 6,250,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در شیراز
کد شرکت: 1176 | کد خودرو: 1110

اجارهلاماریایما

1402
اجاره لاماری ایما
قیمت 1 روز :

5,000,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 5,000,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در شیراز
کد شرکت: 1176 | کد خودرو: 1111

اجارهرنوکولیوس

2018
اجاره رنو کولیوس
قیمت 1 روز :

7,500,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 7,500,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در شیراز
کد شرکت: 1176 | کد خودرو: 1115

اجارهتیباصندوق دار

2022
اجاره تیبا صندوق دار
قیمت 1 روز :

875,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 875,000
 • دنده ای
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در شیراز
کد شرکت: 1176 | کد خودرو: 1116

اجارهپرایدهاچ بک

2020
اجاره پراید هاچ بک
قیمت 1 روز :

625,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 625,000
 • دنده ای
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در شیراز
کد شرکت: 1176 | کد خودرو: 1117

اجارههیوندایسانتافه

2017
اجاره هیوندای سانتافه
قیمت 1 روز :

6,875,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 6,875,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در شیراز
کد شرکت: 1176 | کد خودرو: 1114

اجارهکیااپتیما

2015
اجاره کیا اپتیما
قیمت 1 روز :

6,250,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 6,250,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در شیراز
کد شرکت: 1176 | کد خودرو: 1113

اجارهکیااپتیما

2016
اجاره کیا اپتیما
قیمت 1 روز :

6,250,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 6,250,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در شیراز
کد شرکت: 1176 | کد خودرو: 1112

اجارهپژو207

1399
اجاره پژو 207
قیمت 1 روز :

1,500,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 1,500,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در شیراز
کد شرکت: 1176 | کد خودرو: 1107

اجارههیوندایالنترا

2016
اجاره هیوندای النترا
قیمت 1 روز :

3,750,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 3,750,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در شیراز
کد شرکت: 1176 | کد خودرو: 1109