شماره مجوز: 1301550312311

اجاره ماشین از شرکت اجاره ماشین کد 1096

اجاره ماشین ، اجاره ماشین بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهمیتسوبیشیآتراژ

2022
اجاره میتسوبیشی آتراژ
قیمت 1 روز : 2,040,000 تومان

1,768,000 تومان

( 130 درهم )
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در دبی
کد شرکت: 1096 | کد خودرو: 618

اجارهلندروررنجروور ولار

2020
اجاره لندرور رنجروور ولار
قیمت 1 روز : 8,840,000 تومان

8,160,000 تومان

( 600 درهم )
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در دبی
کد شرکت: 1096 | کد خودرو: 757

اجارهکیاسلتوس اتومات (بنزینی)

2023
اجاره کیا سلتوس اتومات (بنزینی)
قیمت 1 روز : 3,400,000 تومان

2,992,000 تومان

( 220 درهم )
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در دبی
کد شرکت: 1096 | کد خودرو: 604

اجارهکیااپتیما

2019
اجاره کیا اپتیما
قیمت 1 روز : 2,720,000 تومان

2,516,000 تومان

( 185 درهم )
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در دبی
کد شرکت: 1096 | کد خودرو: 613

اجارهکیااسپورتیج

2023
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز : 4,080,000 تومان

3,536,000 تومان

( 260 درهم )
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در دبی
کد شرکت: 1096 | کد خودرو: 622

اجارهکیاK5

2023
اجاره کیا K5
قیمت 1 روز : 3,400,000 تومان

2,992,000 تومان

( 220 درهم )
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در دبی
کد شرکت: 1096 | کد خودرو: 669

اجارهسوزوکیدیزایر

2022
اجاره سوزوکی دیزایر
قیمت 1 روز : 1,904,000 تومان

1,700,000 تومان

( 125 درهم )
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در دبی
کد شرکت: 1096 | کد خودرو: 673

اجارهسیتروئنC3 ایرکراس

2020
اجاره سیتروئن C3 ایرکراس
قیمت 1 روز :

2,176,000 تومان

( 160 درهم )
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در دبی
کد شرکت: 1096 | کد خودرو: 688

اجارههیوندایکرتا

2023
اجاره هیوندای کرتا
قیمت 1 روز : 3,400,000 تومان

3,264,000 تومان

( 240 درهم )
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در دبی
کد شرکت: 1096 | کد خودرو: 691

اجارهکیاپگاس

2020
اجاره کیا پگاس
قیمت 1 روز : 2,040,000 تومان

1,700,000 تومان

( 125 درهم )
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در دبی
کد شرکت: 1096 | کد خودرو: 694