شماره مجوز: 1301550312311
لیست شرکت‌ها
لیست شرکت‌های طرف قرارداد رنتیفا را در بخش زیر می‌توانید مشاهده کنید.

شرکت اجاره ماشین در مشهد کد 1088

تعداد خودرو ها: 5
مشهد
عضو رنتیفا از شهریور 1401

شرکت اجاره ماشین در کیش کد 1087

تعداد خودرو ها: 2
کیش
عضو رنتیفا از شهریور 1401

شرکت اجاره ماشین در تهران کد 1086

تعداد خودرو ها: 16
تهران
عضو رنتیفا از امرداد 1401

شرکت اجاره ماشین در قشم کد 1084

تعداد خودرو ها: 4
قشم
عضو رنتیفا از امرداد 1401

شرکت اجاره ماشین در استانبول کد 1083

تعداد خودرو ها: 30
استانبول
عضو رنتیفا از امرداد 1401

شرکت اجاره ماشین در کیش کد 1077

تعداد خودرو ها: 5
کیش
عضو رنتیفا از فروردین 1401

شرکت اجاره ماشین در کیش کد 1068

تعداد خودرو ها: 15
کیش
عضو رنتیفا از دی 1400

شرکت اجاره ماشین در کیش کد 1063

تعداد خودرو ها: 7
کیش
عضو رنتیفا از آذر 1400

شرکت اجاره ماشین در کیش کد 1061

تعداد خودرو ها: 9
کیش
عضو رنتیفا از آبان 1400

شرکت اجاره ماشین در کیش کد 1054

تعداد خودرو ها: 12
کیش
عضو رنتیفا از آبان 1400