شماره مجوز: 1301550312311
  • اتوماتیک
  • دیزل
  • 5 نفره
  • 3 چمدان
قیمت یک روز : 2,550,000 تومان 2,800,000 تومان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
اطلاعات رزرو:
قیمت اجاره برای 1 روز تومان 2,800,000
تخفیف: تومان 250,000
قیمت نهایی: تومان 2,550,000
* برای رزرو این خودرو نیاز به دپوزیت نیست
* داشتن گواهینامه معتبر جهت تحویل خودرو الزامیست.
* رزرو این خودرو به منزله پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات رنتیفا میباشد.
اگر کد تخفیف دارید در این قسمت وارد کنید