شماره مجوز: 1301550312311
  • اتوماتیک
  • بنزین
  • 4 نفره
  • 1 چمدان
قیمت یک روز : 1,750,000 تومان 1,850,000 تومان
تخفیف اجاره ماهانه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
اطلاعات رزرو:
قیمت اجاره برای 1 روز تومان 1,850,000
تخفیف: تومان 100,000
قیمت نهایی: تومان 1,750,000
* ودیعه 15,000,000 تومان یا چک به ارزش خودرو
* داشتن گواهینامه معتبر جهت تحویل خودرو الزامیست.
* رزرو این خودرو به منزله پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات رنتیفا میباشد.
اگر کد تخفیف دارید در این قسمت وارد کنید