شماره مجوز: 1301550312311
  • اتوماتیک
  • بنزین
  • 4 نفره
  • 2 چمدان
قیمت یک روز : 4,500,000 تومان
ودیعه 15,000,000 تومان
اطلاعات رزرو:
قیمت اجاره برای 1 روز تومان 4,500,000
قیمت نهایی: تومان 4,500,000
* ودیعه 15,000,000 تومان
* داشتن گواهینامه معتبر جهت تحویل خودرو الزامیست.
* رزرو این خودرو به منزله پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات رنتیفا میباشد.
اگر کد تخفیف دارید در این قسمت وارد کنید
پیش پرداخت رزرو: 1,000,000 تومان