شماره مجوز: 1301550312311
  • اتوماتیک
  • بنزین
  • 5 نفره
  • 3 چمدان
قیمت یک روز : 1,100,000 تومان
ودیعه 5,000,000 تومان و چک به ارزش خودرو
اطلاعات رزرو:
قیمت اجاره برای 1 روز تومان 1,100,000
قیمت نهایی: تومان 1,100,000
* ودیعه 5,000,000 تومان و چک به ارزش خودرو
* داشتن گواهینامه معتبر جهت تحویل خودرو الزامیست.
* رزرو این خودرو به منزله پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات رنتیفا میباشد.
اگر کد تخفیف دارید در این قسمت وارد کنید
پیش پرداخت رزرو: 300,000 تومان