شماره مجوز: 1301550312311
  • اتوماتیک
  • دیزل
  • 7 نفره
  • 4 چمدان
قیمت یک روز : 2,500,000 تومان 3,100,000 تومان
برای رزرو این خودرو نیاز به دپوزیت نیست
اطلاعات رزرو:
قیمت اجاره برای 1 روز تومان 3,100,000
تخفیف: تومان 600,000
قیمت نهایی: تومان 2,500,000
* برای رزرو این خودرو نیاز به دپوزیت نیست
* داشتن گواهینامه معتبر جهت تحویل خودرو الزامیست.
* رزرو این خودرو به منزله پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات رنتیفا میباشد.
اگر کد تخفیف دارید در این قسمت وارد کنید
پیش پرداخت رزرو: 500,000 تومان