شماره مجوز: 1301550312311
  • اتوماتیک
  • دیزل
  • 7 نفره
  • 4 چمدان
قیمت یک روز : 12,000,000 تومان
اطلاعات رزرو:
قیمت اجاره برای 1 روز تومان 12,000,000
قیمت نهایی: تومان 12,000,000
* ودیعه 100,000,000 تومان یا چک به ارزش خودرو
* داشتن گواهینامه معتبر جهت تحویل خودرو الزامیست.
* رزرو این خودرو به منزله پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات رنتیفا میباشد.
اگر کد تخفیف دارید در این قسمت وارد کنید