شماره مجوز: 1301550312311
  • اتوماتیک
  • دیزل
  • 5 نفره
  • 2 چمدان
قیمت یک روز : 1,900,000 تومان 2,000,000 تومان
تخفیف اجاره ماهانه
بدون ودیعه
اطلاعات رزرو:
قیمت اجاره برای 1 روز تومان 2,000,000
تخفیف: تومان 100,000
قیمت نهایی: تومان 1,900,000
* برای رزرو این خودرو نیاز به دپوزیت نیست
* داشتن گواهینامه معتبر جهت تحویل خودرو الزامیست.
* رزرو این خودرو به منزله پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات رنتیفا میباشد.
اگر کد تخفیف دارید در این قسمت وارد کنید