شماره مجوز: 1301550312311

اجاره اپل کاسکادا کروک مدل 2018، آبی در کیش کد 398

میانگین امتیاز مشتریان قبلی:
( 1 )
محل و زمان تحویل و دریافت خودرو
حداقل مدت اجاره این خودرو 2 روز است.
قیمت اجاره برای 1 روز: 6,500,000 تومان
قیمت نهایی: 6,500,000 تومان
ودیعه: 20,000,000 تومان نقدی یا چک به ارزش مبلغ خودرو
* داشتن گواهینامه معتبر جهت تحویل خودرو الزامیست.
* رزرو خودرو به منزله پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات رنتیفا میباشد.
اگر کد تخفیف دارید در این قسمت وارد کنید.
پیش پرداخت رزرو: 6,000,000 تومان
پیش پرداخت رزرو: 6,000,000 تومان