شماره مجوز: 1301550312311

اجاره فورد موستانگ کروک مدل 2012، سفید در کیش کد 381

میانگین امتیاز مشتریان قبلی:
( 2 )
محل و زمان تحویل و دریافت خودرو
قیمت اجاره برای 1 روز: 3,000,000 تومان
تخفیف: 400,000 تومان
قیمت نهایی: 2,600,000 تومان
ودیعه: 10,000,000 تومان نقدی یا چک به ارزش مبلغ خودرو
* داشتن گواهینامه معتبر جهت تحویل خودرو الزامیست.
* رزرو خودرو به منزله پذیرفتن کلیه قوانین و مقررات رنتیفا میباشد.
اگر کد تخفیف دارید در این قسمت وارد کنید.
پیش پرداخت رزرو: 600,000 تومان
پیش پرداخت رزرو: 600,000 تومان