شماره مجوز: 1301550312311 09378060371
0 روز از تاریخ 1400/9/4 تا 1400/9/5
جمع کل: 0 تومان

اجاره نیسان جوک

مدل 2014، سفید
شرکت اجاره ماشین در کیش کد 1029
کیش

میانگین امتیاز مشتریان قبلی:
( 17 )
محل و زمان تحویل و دریافت خودرو
حداقل مدت اجاره این خودرو 2 روز است.
این خودرو در این بازه زمانی موجود نیست،
با تغییر تاریخ تحویل از بازه های فعال مطلع شوید.